norsk english
All foto og design: Narve Brattenborg 

Ei visuell reise i Noregs natur

Velkommen til kronbladet.no.

Her kan du komma tett innpå plantar frå naturen vi omgir oss med.

Dyr og naturglimt vil gradvis finna sin plass i sideshowet.

Plantar
Det er her fokusert mest på ville eller forvilla plantar. Innan tre og buskar presenteres både ville og planta artar om ein annan.

Kun plantar som er bestemt til art, eller i nokre tilfelle slekt, vert presentert her. Feilbestemmelsar kan førekomma, så tilbakemeldingar er velkomne.

996 bilete av 406 artar er presentert med biletinfo og systematikk.

 

 

 

  Plantar

Sideshow

Her finn du alle andre bilete. Bilete relatert til natur får størst merksemd, men det er berre tida og vegen som bestemmer kva som havnar i sideshowet.

Sideshow vart introdusert 23. april 2006. Bilete er delt inn i Dyr, landskap, sport, og menneskekapte konstruksjonar. Det er mest dyrebilete, og denne er delt opp i dyr fuglar, insekter og dyr generelt.

Det er her satt mindre krav til artsbestemming, så taxon kan vera grovinndelt. Alle fuglar er imidlertid bestemt og verifisert.

276 bilete er lagt ut.

 

  Sideshow

Marint

Som marinbiolog føler eg at eg har forsømt fotografering frå det marine elementet.

Marine dyr vil få sin plass på sideshow. Marine plantar vil komme, men i mindre skala. Her har eg vald å utvikla nettsider, der medlemmer av Bergen Seaweed Group samla legg ut bilete av makroalgar (tang og tare ++).

Bilete og systematisk oversikt finn du på

 

 

  seaweeds.uib.no

Siste bilete - Plantar

Siste bilete - Sideshow